De nr. 1 voetbalpoule voor de Kempen

Tijdens het EK van 2020 wilde v.v. de Zuiderburen al een voetbalpoule organiseren. Toen kwam Corona overwaaien vanuit China en de rest is geschiedenis. Het EK werd een jaar opgeschoven en datzelfde gold voor onze voetbalpoule. Maar nieuw jaar – nieuwe kansen.

 

Nieuw: De voetbalpoule van 2021 wordt groter

Voordat de poule van 2020 goed en wel van start ging werd de stekker uit het EK getrokken. Destijds waren we voornemens een poule te houden voor leden van de club. Dit jaar willen we het echter groter aanpakken. Heel de Kempen kan nu meedoen. Clubs uit de Kempengemeenten voelen een grote verbondenheid. We rekenen dan ook op veel deelnemers aan onze EK-poule.

Zo wordt het een soort online alternatief voor het Zuiderburentoernooi. De gezonde rivaliteit zal nagenoeg geëvenaard worden. Wat de gezelligheid betreft is de uitdaging groter. Met ons prikbord ‘Zuiderbuurt’ doen we in ieder geval een poging.

Het is bovendien mogelijk in een sub-poule deel te nemen tegen leden van je eigen vereniging. Hiervoor hebben we al een 14-tal sub-poules aangemaakt.

Voetbalpoule of voetbalpool?
Wat is correct?

Om de vraag wat correct is te beantwoorden, is het van belang te weten in welke context het gebruikt wordt.

Pool is het woord voor een systeem van wedden waarbij de deelnemers kunnen raden naar de uitslagen van wedstrijden. Deze definitie is dus van toepassing op het spel van v.v. de Zuiderburen. Strikt genomen is het dus foutief gebruikt in de eerste 2 alinea’s op deze pagina. 

Het Franse woord poule (ook uitgesproken als ‘poel’, maar met een net iets kortere oe dan in pool) verwijst naar een indeling in groepen. Op de poules pagina is het dus correct gebruikt.

v.v. de Zuiderburen: de organisator van de voetbalpoule

v.v. de Zuiderburen is een sociale gemoedelijke vereniging voor voetballers voor wie het genieten centraal staat bij hun vrijetijdsbesteding. De club vindt haar oorsprong in Reusel en stamt af van het zogenaamde buurtvoetbal. Het individuele plezier staat voorop binnen de club, boven het competitieve aspect. Ontspannen in de zuiverste zin van het woord is dan ook een kernwaarde binnen de Zuiderburen. 

De Zuiderburen EK-pool past daarom perfect binnen de missie van de club. We rekenen erop dat iedereen veel plezier beleeft aan de poule.

Doel van de voetbalpoule

Het doel van de voetbalpoule is vierledig:

  1. De club weer op de kaart te zetten in de regio nu ons uithangbord (toernooi) voor het 2e jaar op rij niet door kan gaan als gevolg van de Corona pandemie;
  2. Alternatief Zuiderburentoernooi aanbieden nu fysiek voetballen vanwege Corona  niet toegestaan is in wedstrijdverband;
  3. Vermaak bieden voor de leden en verbondenheid met de club versterken in deze lange wedstrijdloze periode;
  4. Gederfde inkomsten van de vereniging a.g.v. Coronacrisis aanvullen